הרבי ואיגוד הצאצאים

‘איגוד הצאצאים’ זכה ליחס מיוחד ונדיר של הרבי מליובאוויטש. 
עידודים נלהבים, ליווי אישי ופרטני,  השתתפות במימון הפעילות ועוד, הם רק חלק מביטויי החיבה שגילה  כלפי האירגון.
ככל נשיאי חב”ד לדורותיהם חש הרבי אחריות אישית כלפי המשפחה, זו שבעגה חבדי”ת-מסורתית מכונה בשם ‘משפחת בית הרב’.
הקמת ‘איגוד הצאצאים’ הייתה אפוא, סוג של ‘פריצה לדלת פתוחה’.

 

‘אשתתף בלי נדר בתשעים וחמש אחוז’


צאצאים
שביקרו בחצרו ספרו על יחס משפחתי חם ואוהב, לו הם זכו.
בהזדמנויות שונות דיבר על כוח סגולי החבוי בצאצאים בתורשה, וקרא לנצל (כלשונו) את ‘הכוחות שנמסרו ע”י רבנו הזקן לצאצאיו’ אשר לדבריו הם ‘פיקדון מקודש’.

 

לצאצאים, פוטנציאל מיוחד להצלחה בדרך הרוחנית שיסד הסבא, דרך חסידות חב”ד. כותב הרבי באחת מאגרותיו.

באיגרת לאחת מבנות המשפחה, רואה הוא לנכון להדגיש, שאין  הבדל בין צאצאים ביולוגים לבני/בנות זוגם.
שניהם ‘צאצאים’ באותה מידה על כל המשתמע מכך. ‘הבעל והאשה נעשים יחידה אחת’. כלשונו.

=

לא היה זה פלא שכאשר הועלה רעיון ‘איגוד צאצאים’ במסגרת הפרויקט העולמי להקמת שבעים ואחד מוסדות בשנת תשל”ב (1972) היה זה המוסד הראשון שקיבל את ברכתו והסכמתו.
לרבי גם היה חשוב שחסידי חב”ד ישותפו בפעילות ‘איגוד הצאצאים’.
בעת שהותו של הרב הלפרין בחצרו בשנת תשל”ד (1973) ביקשו הרבי במפגיע לנצל את בימת הוועידה העולמית של חסידי חב”ד לספר למשתתפים על פעילות ‘איגוד הצאצאים’ שנוסד במהלך השנה הקודמת.

 

לאורך השנים זכה האיגוד ליחס נדיר ובלתי שגרתי שבא לידי ביטוי בליווי אישי ובעידודים מפתיעים, כולל גם ובעיקר אימון בלתי מסויג במייסד, הגאון החסיד הרב שמואל אלעזר הלפרין זצ”ל  במשימה האחראית והרגישה לחבר את כל חלקי המשפחה הענפה על גווניה הרבים תוך שמירה מחויבת  על כבוד הסבא בעל התניא. בהזדמנות מסוימת הקדיש הרבי, גם דברים בפומבי, במסגרת התכנסות כלל החסידים, על המשמעות המיוחדת של להיות ‘צאצא’ של רבנו הזקן. היה זה  דבר שהפתיע את הכל.

בדבריו ביאר את משמעות הביטוי ‘צאצא’. ואמר שלפי פסק רבנו הזקן (בסידורו) ביטוי זה אכן כולל לא רק בנים אלא גם נכדים נינים ובני נינים והלאה עד סוף כל הדורות. השם ‘איגוד הצאצאים’  אכן, נכון ומדויק. כך הרבי.
בתוך הדברים העלה על נס את העובדה המדהימה שבתפילתו של סבא מידי יום, בתפילה המשולבת בברכות התורה ‘ונהי’ אנחנו וצאצאינו.. כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה..’ התפלל סבא, מידי יום על צאצאיו בני כל הדורות! ללא כל העדפה של הדורות הקרובים, הבן הנכד.
מדברי הרבי, עלה מסר מחייב לאמור:

המצב הרוחני-המוסרי שלנו חשוב לסבא!! 
הוא התפלל על זה.
זאת כמובן לצד הזכות הגדולה.

הצטרפו אלינו!

אתם מוזמנים לקחת חלק ממשפחה ענקית עם מורשת מרשימה

הרשמו אלינו:

מלא\י פרטיך והנך בפנים

הטופס נשלח בהצלחה!

מחכה לך בדוא”ל מכתב מ’איגוד הצאצאים!

(באם אינך רואה את המכתב בדוק בספאם)