הסבא

מסכת חייו

בתקופת שהותו של הסבא רבי שניאור זלמן מליאדי זצ”ל במחיצת רבו רבי דובער ה’מגיד ממעזריטש’ זצ”ל, נתבקש על ידי רבו לשמש כ’בעל תוקע’ בראש השנה, השיבו סבא, שאינו יודע את הסודות והכוונות (הקבליים) של התקיעות. 

לימדו ה’מגיד’  את הכוונות. לאחר שלימדו וציפה לקבל את הסכמתו למילוי  התפקיד, אמר סבא שאינו יודע לתקוע..

לפליאתו הרבה של המגיד ממעזריטש זצ”ל על התנהלות זו, השיב סבא שלמד זאת ממשה רבנו.

כאשר אלוקים פונה אליו בבקשה לגאול את עם ישראל, תגובתו הראשונית היא, שכדי לפנות לעם ישראל בשם האלוקים, עליו לדעת מה שמו? 

משגילה לו אלוקים את שמו התנצל ואמר שאין לו את הכישורים הדרושים למשימה שכן הוא ערל שפתיים..

*

לימים התייחס סבא לעובדה שמיומנות התקיעה לא מצויה באמתחתו.. 

את אומנות התקיעה -אמר- רוכשים בילדות.. ואני, מעולם לא הייתי ילד..

סבא מעולם לא היה ילד.. מסכת חייו כולה גדלות.

המורשת

ישב לו רבי שניאור זלמן מליאדי שקוע ברעיונותיו, מנותק מהסובב. בסמוך לו הנכד מנחם מענדל הקטן – מי שלימים ימשיך את דרכו בדור השלישי בעל ה’צמח צדק’ – גם הוא עסוק ב’עיסוקיו’.

כעבור זמן מה החליט הנכד מנחם מענדל להתמקם על ברכי סבא, והחל משתעשע להנאתו בזקנו תוך כדי מלמול: זיידע, זיידע (סבא, סבא.)

פונה אליו סבא ואומר: זה זקנו של סבא, זה לא סבא! 

איפה סבא?? 

מצביע הנכד על מצחו של סבא: הנה סבא! 

וסבא שוב: זה המצח של סבא, זה לא סבא! איפה סבא?

כך חזר ונשנה הדבר, כאשר הנכד מנסה את מזלו ומצביע כל פעם לעבר נקודה אחרת בפני סבא… וסבא בשלו… 

סיפורים

 

 ‘איך הצליח להכניס אלוקים כה גדול לתוך ספר כה קטן’

רבי לוי יצחק מברדיטשוב על ספר התניא

לומדים עם סבא

ספריו

בבסיס רעיון  האיגוד נמצאת ההכרה בקשר שבין אב לבן ובכוח הסגולי שבתורשה – גם לאחר דורות,  כפי שהדברים באים לידי ביטוי במקורות היהדות.

‘איגוד צאצאי רבנו הזקן – יוצר חסידות חב”ד’ הוקם בעידודו הנמרץ של הרבי מליובאוויטש,  במטרה לאחד את משפחת צאצאי רבנו שניאור זלמן מליאדי בעל ה’תניא’ ו’שולחן-ערוך הרב’, להגביר בקרבן את המוּדעות  לגודל הזכות להיות צאצאיו של ענק רוח וגדול עולם זה; ולעודד את זיקתן לדמותו הייחודית ולמורשתו העשירה והמפוארת.

בבסיס רעיון  האיגוד נמצאת ההכרה בקשר שבין אב לבן ובכוח הסגולי שבתורשה – גם לאחר דורות,  כפי שהדברים באים לידי ביטוי במקורות היהדות.

‘איגוד צאצאי רבנו הזקן – יוצר חסידות חב”ד’ הוקם בעידודו הנמרץ של הרבי מליובאוויטש

מנגנים עם סבא

בבסיס רעיון  האיגוד נמצאת ההכרה בקשר שבין אב לבן ובכוח הסגולי שבתורשה – גם לאחר דורות,  כפי שהדברים באים לידי ביטוי במקורות היהדות.

‘איגוד צאצאי רבנו הזקן – יוצר חסידות חב”ד’ הוקם בעידודו הנמרץ של הרבי מליובאוויטש,  במטרה לאחד את משפחת צאצאי רבנו שניאור זלמן מליאדי בעל ה’תניא’ ו’שולחן-ערוך הרב’, להגביר בקרבן את המוּדעות  לגודל הזכות להיות צאצאיו של ענק רוח וגדול עולם זה; ולעודד את זיקתן לדמותו הייחודית ולמורשתו העשירה והמפוארת.

בבסיס רעיון  האיגוד נמצאת ההכרה בקשר שבין אב לבן ובכוח הסגולי שבתורשה – גם לאחר דורות,  כפי שהדברים באים לידי ביטוי במקורות היהדות.

‘איגוד צאצאי רבנו הזקן – יוצר חסידות חב”ד’ הוקם בעידודו הנמרץ של הרבי מליובאוויטש

ממשיכי הדרך

בבסיס רעיון  האיגוד נמצאת ההכרה בקשר שבין אב לבן ובכוח הסגולי שבתורשה – גם לאחר דורות,  כפי שהדברים באים לידי ביטוי במקורות היהדות.

‘איגוד צאצאי רבנו הזקן – יוצר חסידות חב”ד’ הוקם בעידודו הנמרץ של הרבי מליובאוויטש,  במטרה לאחד את משפחת צאצאי רבנו שניאור זלמן מליאדי בעל ה’תניא’ ו’שולחן-ערוך הרב’, להגביר בקרבן את המוּדעות  לגודל הזכות להיות צאצאיו של ענק רוח וגדול עולם זה; ולעודד את זיקתן לדמותו הייחודית ולמורשתו העשירה והמפוארת.

בבסיס רעיון  האיגוד נמצאת ההכרה בקשר שבין אב לבן ובכוח הסגולי שבתורשה – גם לאחר דורות,  כפי שהדברים באים לידי ביטוי במקורות היהדות.

‘איגוד צאצאי רבנו הזקן – יוצר חסידות חב”ד’ הוקם בעידודו הנמרץ של הרבי מליובאוויטש

אדמור

מלא\י פרטיך והנך בפנים

הטופס נשלח בהצלחה!

מחכה לך בדוא”ל מכתב מ’איגוד הצאצאים!

(באם אינך רואה את המכתב בדוק בספאם)